Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de WAMV bedraagt voor alle leden €18,- per maand en wordt per incasso geïnd.
Voor Gelrepashouders geldt een kortingsregeling.

U krijgt een blaasinstrument van de vereniging in bruikleen. Hiervoor tekent u een gebruikerscontract.

Voor wie muziekles volgt, geldt naast de basiscontributie een bijdrage voor het lesgeld. De tarieven kunt u vinden bij ‘muzieklessen’.