Welkom bij de West Arnhemsche Muziekvereeniging

De WAMV is een gezellige muziekvereniging in Arnhem West, met een fanfareorkest en een wereldpercussiegroep. We spelen bij evenementen in de stad en in onze wijk. Dit doen we in verschillende samenstellingen en regelmatig met gastoptredens. De repetities zijn in ons eigen clubhuis in de wijk Lombok. We zien u graag als (leerling)muzikant of toehoorder bij onze concerten!
 

Protocol lessen en repetities

Alle groepen en leerlingen kunnen weer musiceren met het goedgekeurde protocol van het KNMO. Neem dit goed door voor je naar je les of repetitie gaat. Klik hier om het protocol te downloaden.Wijkfeest

Op zondag 20 september is ons eerste optreden. Wij treden dan op met drie ensembles en de blazersklas!